Tilfredshedsgarantien

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er tilfreds med kvaliteten af min booking?

Vores mål er at levere en pasningsservice af højeste kvalitet. Hvis du eller dit kæledyr af den ene eller anden grund ikke er tilfreds med kvaliteten af bookingen, gør vi vores bedste for at løse problemet.
I første omgang anbefaler vi dig at drøfte din utilfredshed med dyresitteren, så I måske i fællesskab kan finde frem til et kompromis vedrørende kompensation. Ifølge vores erfaring lader misforståelser og uenigheder sig hurtigt løse, hvis parterne tager en ærlig og åben snak med hinanden.
Vi vil dog meget gerne have besked om uoverensstemmelsen - senest 48 timer efter bookingens afslutning, så vi kan sætte udbetalingen i bero. Jo hurtigere du giver os besked, jo hurtigere kan vi træde til og hjælpe jer med at finde en løsning.

Jeg har prøvet at drøfte situationen med dyresitteren, men vi har ikke kunnet finde en løsning

Når Pawshake undersøger et problemtilfælde, forholder vi os som en neutral tredjepart. Det vil sige, at vi eventuelt beder om flere oplysninger og understøttende beviser. Dette betyder på ingen måde at vi ikke tror dig, men denne fremgangsmåde sikrer en fair og upartisk behandling af alle involverede parter.
Mens vi undersøger sagen forsøger Pawshake at hjælpe dig og sitteren til at nå til enighed om en acceptabel løsning for begge parter. Hvis dette ikke er muligt, træffer Pawshake en afgørelse baseret på de forelagte beviser og meddeler jer herefter det videre forløb og/eller størrelsen på den fastlagte kompensation.

For at være dækket af tilfredshedsgarantien skal følgende betingelser være opfyldt:

Bookingen skal være bekræftet og betalt via Pawshakes website eller app

Der blev arrangeret et møde og hilsen inden startdatoen for reservationen (kun påkrævet, hvis det er din første reservation med den sidder)

Eventuelle specifikke aftaler om reservationen skal være blevet nedlagt skriftligt (for eksempel ved at bruge vores indtagelsesformularer). Du bliver nødt til at fremlægge støttedokumenterne, når du fremsætter et krav.

Ejeren og sitteren skal først forsøge at finde en indbyrdes løsning via vores sikre beskedsystem. Er det ikke muligt at finde en løsning ad denne vej, træder Pawshake herefter til.

Ejeren skal stille beviser på hændelsen til rådighed

Ikke omfattet af dækningen

Tjenester

 • Serviceydelser booket andre steder end gennem Pawshake websitet eller den mobile app
 • Hændelser eller skader opstået i forbindelse med et personligt møde. Dækningen gælder kun datoerne booket gennem Pawshake. Bookingen skal være betalt og bekræftet senest dagen før hændelsen.

Skader

 • Behandling for skader på dyresitterens eget kæledyr forårsaget af gæstekæledyret under en booking foretaget gennem Pawshake
 • Behandling for skader opstået fordi sitteren har overtrådt sine professionelle forpligtelser og/eller har overtrådt Pawshakes brugerbetingelser
  • F.eks. hvis du lader hunden gå uden snor i et område, hvor dette med al rimelighed ikke kan opfattes som sikkert
 • Skader på fritgående udekatte mens katten befinder sig uden for ejerens ejendom
  • F.eks. trafikulykker, slåskampe med andre dyr, fald fra træer osv.

Behandlinger

 • Allerede kendte lidelser, alderdom eller sygdom
  • Såsom luftvejsinfektioner, infektioner i urinvejene/blæren, blodsygdomme, opkast, diarré og andre mavetarm-sygdomme.
 • Omkostninger relateret til stress eller angst samt selvpåførte skader i form af sår som følge af allergibetinget kløen og kradsen.
 • Lidelser som kan undgås gennem forebyggende pleje, herunder loppe-, tæge,- orme eller parasitangreb
 • Fysioterapi og andre paraveterinære behandlinger så som massage, akupunktur osv.
 • Race-specifikke lidelser
 • Behandling af skader som følge af naturkatastrofer og uforudsigelige hændelser
 • Langvarig dyrlægebehandling som varer længere end 30 dage beregnet fra hændelsesdatoen

Kæledyr, dyresitter og dyreejer

 • Hvis dyresitteren, dyreejeren eller parter som står i umiddelbart forhold til disse (såsom familie, besøgende i sitterens hjem eller personer som hjælper sitteren med pasningen) kommer til skade
 • Skader på personlig ejendom af kæledyrsejeren eller dyrepasseren (f.eks. Skade på personlige genstande, hjem og / eller køretøjer og / eller rengøringsomkostninger). Vi anbefaler, at du er enig om, hvem der er økonomisk ansvarlig for sådanne skader, FØR reservationen starter.
 • Gebyrer eller udgifter opstået som resultat af aflysninger eller ændringer af ferie- eller rejseplaner grundet en booking hos Pawshake
 • Rejseudgifter opstået som følge af bookingen gennem Pawshake
  • for eksempel ture til dyrlægen under en booking eller opfølgende medicinsk behandling af kæledyret efter reservationen. Dette inkluderer men er ikke begrænset til omkostninger til benzin, Uber og taxa osv.)
 • Emotionel belastning som følge af en booking gennem Pawshake
 • Forringelser af "show/konkurrence-værdien", gælder både for gæstekæledyret og værtskæledyret
 • Udgifter for dyreejeren (i henhold til dyrepasserens aflysningspolitik), hvis dyrepasseren forud for bookingstart ser sig nødsaget til at aflyse bookingen grundet smitsomme sygdomme hos gæstedyret.
  • det være sig lopper, lus eller lignende.

Hvad er ikke dækket?

 • Behandlingskrævende behandling som følge af en fysisk uoverensstemmelse mellem gæstekæledyret og et andet dyr eller en anden person
 • Fremmede kæledyr på besøg i hjemmet er ikke dækket i forbindelse med enhver form for skade, som måtte opstå under en Pawshake-booking.
 • Dyresittere dømt for strafbare forhold inden for de seneste 5 år (undtagen overtrædelser af færdselsloven)
 • Dyreejerens egne kæledyr

Nøgledefinitioner

Racespecifik lidelse vil sige sygdomme og lidelser, der ses særligt hyppigt hos bestemte hunderacer.

Pawshake kæledyr vil sige dyreejerens egne kæledyr som anført under bookingoplysningerne som en del af den bekræftede booking. Alle kæledyr skal have deres egen separate kæledyrsprofil.

Pawshake booking vil sige, at bookingen er blevet betalt af dyreejeren og bekræftet af sitteren gennem Pawshakes platform.

Kendt lidelse vil sige alle former for skader, lidelser og sygdomme, som kæledyret allerede er blevet behandler for eller som allerede har fundet sted forud for bookingen.

Undgåelig lidelse vil sige alle lidelser, der kan forebygges gennem vaccinationer eller normal veterinærpleje.

Tredjepart vil sige en person som hverken er dyresitteren, dyreejeren, en bofælle, et familiemedlem eller partneren til dyresitteren eller dyreejeren, eller enhver anden person som tager sig af kæledyret på sitterens vegne.

Fremmede kæledyr vil sige kæledyr som ikke er en del af den bekræftede booking, f.eks. kæledyr tilhørende dyresitterens familie og bekendte, eller kæledyr som sitteren passer gennem andre kanaler end Pawshake (hvis sitteren f.eks. kører et professionelt foretagende og tager imod bookinger gennem andre sider). Dyresitterens eget kæledyr tæller ikke som et fremmed kæledyr.

Dyresitterens eget kæledyr vil sige samtlige kæledyr angivet på sitterens profil.

Hvordan gør jeg brug af tilfredshedsgarantien?

Du bedes besvare din oprindelige e-mail til os eller kontakte os via vores kontaktformular. Husk at oplyse følgende:

 • Bookingnummeret
 • Datoen for jeres personlige møde (hvis det er din første booking med en ny sitter, skal det personlige møde have fundet sted forud for bookingen. Ellers bortfalder garantien).
 • Detaljeret beskrivelse af situationen
 • Detaljerede oplysninger om dine forsøg på selv at løse problemet med sitteren
 • Øvrige understøttende dokumenter (sms'er, skrevne instruktioner, billeder osv.)

Når vi har modtaget de nødvendige oplysninger påbegynder vi efterforskningen. Vi er klar over, at denne type situationer kan være meget stressende for alle implicerede parter, og bestræber os derfor på at finde en løsning hurtigst muligt. Vi kan dog ikke garantere varigheden af sagsbehandlingen på forhånd, da dette i høj grad afhænger af de implicerede parters samarbejdsvilje.

Kontakt os her.

Du er vigtig for os

Er du usikker på noget eller er der opstået problemer? Vores kundeservice sidder klar til at hjælpe på 5 forskellige sprog.
Vores kundeservice taler engelsk, fransk, hollandsk, tysk og norsk.

Kontakt os her.

 1. Hjem
 2. Pawshake premium garantien
 3. Tilfredshedsgarantien